Daily Archives: 11 February, 2008

Siyasatud da’wah dalam harakah islamiyah – bag (-1)

oleh: abu hasna Bagi yang berkecimpung dalam dunia dakwah, memahami siyasatud da’wah merupakan sebuah keharusan. Ada banyak dai yang aktif berdakwah, namun tidak memahami siyasatud da’wah sehingga seperti tidak memiliki program yang jelas. Siyasatud da’wah sangat erat kaitannya dengan minhajud … Continue reading

Posted in Fiqh Dakwah