Daily Archives: 12 February, 2008

Qadhiyah Palestina dan Masa Depan Umat

Risalah dari Muhammad Mahdi Akif, Mursyid Am Al-Ikhwan Al-Muslimun, 2-2-2008 Penterjemah: Abu Ahmad Segala puji hanya milik Allah Tuhan Semesta Alam, shalawat dan salam semoga tercurah pada penghulu para mujahidin, imam para nabi dan rasul, yang diutus sebagai sekalian alam, … Continue reading

Posted in Tsaqofah